محمد نعمتی (4)

محمد نعمتی

موارد همنام محمد نعمتی

نام: محمد نعمتی
نام انگلیسی: Mohammad Nemati
نوع فعالیت: ؟
مدرک: دکترا
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی ایران


محمد نعمتی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 12:27
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی