محمد نعمتی (4)

محمد نعمتی
نام: محمد نعمتی
نام انگلیسی: Mohammad Nemati
نوع فعالیت: ؟
مدرک: دکترا
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی اراک ایران


موارد همنام


محمد نعمتی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 مرداد 1399, 20:21
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی