محمد نعمتی (6)

محمد نعمتی

موارد همنام محمد نعمتی

نام: محمد نعمتی
نام انگلیسی: Mohammad Nemati
نوع فعالیت: استاد دانشگاه - نویسنده - مترجم
مدرک: دکترا - دیپلم ریاضی فیزیک
تاریخ و محل تولد: 1357 ش مشهد خراسان رضوی ایران
ت ت ت: ؟


مترجم
آشنایی با اقتصاد رسانه
ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی
قوه مقننه و امنیت اقتصادی


نویسنده
گفتارهایی در اقتصاد اسلامی
بحران مالی سال 2008، ریشه ها، پیامدها و راهکارها
عدالت اقتصادی
دفاع اقتصادی
اقتصاد خانوار در اسلام مولفه های سبک زندگی دینی
اقتصاد خانوار در اسلام دخل و خرج
مجموعه مقالات تبیین و تنظیم نظری پیشرفت و عدالت در پیشرفت در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی (کتاب)


سوابق
+ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق تهران تهران ایران
+ مدیر کل پژوهش دانشگاه امام صادق تهران تهران ایران


محمد نعمتی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 12:25
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص