محمد نعمتی (8)

محمد نعمتی
نام: محمد نعمتی
نام انگلیسی: Mohammad Nemati
نوع فعالیت: شاعر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 7 مهر 1368 ش ایران
ت ت ت: 28 صفر 1410 ق - 29 سپتامبر 1989 م


موارد همنام


محمد نعمتی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 مرداد 1399, 20:17
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص