محمد نعمتی (8)

محمد نعمتی

موارد همنام محمد نعمتی

نام: محمد نعمتی
نام انگلیسی: Mohammad Nemati
نوع فعالیت: شاعر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 7 مهر 1368 ش ایران
ت ت ت: 28 صفر 1410 ق - 29 سپتامبر 1989 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 23:04
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص