امیرعلی حسینی

امیرعلی حسینی

موارد همنام امیرعلی حسینی

نام: امیرعلی حسینی
نام انگلیسی: Amir Ali Hosseini
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مدیر امور بین الملل باشگاه پرسپولیس تهران


امیرعلی حسینی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: دیروز, 12:19
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی