یاسین سایا

یاسین سایا
شهرت: سایا یاسین
شهرت عربی: سايا ياسين
شهرت انگلیسی: Saya Yassine
نام اصلی: یاسین سایا
نام عربی: ياسين سايا
نام انگلیسی: Yassine Saya
نوع فعالیت: بدنساز
مدرک: دوره آموزش مربیگری بدنسازی
تاریخ و محل تولد: تونس
ت ت ت: ؟


یاسین سایا که به بدنسازی مشغول بود در نوامبر 2018 م مدرک مربیگری فیتنس را از GCSS گرفت.


موارد همنام
؟


یاسین سایا در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 تیر 1399, 20:09
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص