مهتاب ذوالفقاری (2)

مهتاب ذوالفقاری
نام: مهتاب ذوالفقاری
نام انگلیسی: Mahtab Zolfaghari
نوع فعالیت: شیمیدان
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ عضو انجمن شیمی ایران


موارد همنام


مهتاب ذوالفقاری در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 تیر 1399, 20:07
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص