مهتاب ذوالفقاری (2)

مهتاب ذوالفقاری

موارد همنام مهتاب ذوالفقاری

نام: مهتاب ذوالفقاری
نام انگلیسی: Mahtab Zolfaghari
نوع فعالیت: شیمیدان
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 22:59
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص