الهام یونسی (2)

الهام یونسی
نام: الهام یونسی
نام انگلیسی: Elham Younesi - Elham Yoonesi
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ عضو انجمن بیوانفورماتیک ایران


موارد همنام


الهام یونسی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 تیر 1399, 20:04
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی