درگذشت شهلا صافی ضمیر

صفحه شهلا صافی ضمیر

تاریخ رویداد: 17 خرداد 1399 ش
ت ت ر: 14 شوال 1441 ق - 6 ژوئن 2020 م
محل رویداد: لس آنجلس کالیفرنیا آمریکا
خبر در ایسنا (موجود نیست)
خبر در ایرنا (موجود نیست)


مرجان بامداد شنبه در لس آنجلس کالیفرنیا آمریکا به علت ایست قلبی درگذشت.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 21 خرداد 1399, 19:06
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  آرشیو خبر