رویا نصیری الماس

رویا نصیری الماس
شهرت: رویا نصیری
شهرت انگلیسی: Roya Nasiri
نام اصلی: رویا نصیری الماس
نام انگلیسی: Roya Nasiri Almas
نوع فعالیت: ؟
مدرک: کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مشاور بارداری
+ مشاور تنظیم خانواده
+ آموزش نکات مربوط به زنان و بارداری و تنظیم خانواده


موارد همنام


رویا نصیری الماس در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 17 تیر 1399, 08:50
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی