امیرهمایون بانکی پور

امیرهمایون بانکی پور
نام: امیرهمایون بانکی پور
نام انگلیسی: Amir Homayoun Bankipour - Amir Homayoon Bankipoor
نوع فعالیت: بازیگر - کاراته کار
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1326 ش ایران
ت ت ت: ؟
تاریخ و محل وفات: ایران
ت ت و: ؟
محل دفن: ؟


بازیگر
فیلم بادامهای تلخ


امیرهمایون بانکی پور در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 12:00
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص