فرزانه داوری

فرزانه داوری

موارد همنام فرزانه - Farzaneh

شهرت: فرزانه
شهرت انگلیسی: Farzaneh
نام اصلی: فرزانه داوری
نام انگلیسی: Farzaneh Davari
نوع فعالیت: بازیگر - تهیه کننده
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1338 ش ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
موسرخه (1353) آهو
شهر شراب (1355)
پرواز در قفس (1357) مریم
برادرکشی (1357) بلقیس


تهیه کننده
فیلم کوتاه قمر در عقرب


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 22:50
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص