مارال دوستی

مارال دوستی
نام: مارال دوستی
نام انگلیسی: Maral Doosti - Maral Dousti
نوع فعالیت: تهیه کننده - مجری - گوینده رادیو
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1362 ش ایران
ت ت ت: ؟


تهیه کننده
برنامه پرانتز باز (برنامه رادیویی)


مجری
برنامه کاغذ رنگی (شبکه چهار ایران)


گوینده رادیو
برنامه کافه رادیو
برنامه رادیو شب
برنامه پرانتز باز
برنامه پارک شهر


سوابق
+ سردبیر برنامه پرانتز باز (برنامه رادیویی)
+ اجرای برنامه آنها در فروشگاه مرکزی شهر کتاب خیابان شریعتی تهران تهران ایران


مارال دوستی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 11:36
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص