مهدی تبرائی

مهدی تبرائی
نام: مهدی تبرائی - مهدی تبرایی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: پزشک
مدرک: فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین - تخصص داخلی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران تهران ایران


موارد همنام


مهدی تبرائی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 تیر 1399, 19:44
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص