مهدی تبرائی

مهدی تبرائی

موارد همنام مهدی تبرائی - مهدی تبرایی

نام: مهدی تبرائی - مهدی تبرایی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: پزشک
مدرک: فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین - تخصص داخلی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران تهران ایران


مهدی تبرائی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 11:34
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص