غلامرضا منصوری

غلامرضا منصوری

موارد همنام غلامرضا منصوری

نام: غلامرضا منصوری
نام انگلیسی: Gholamreza Mansoori - Gholamreza Mansouri
نوع فعالیت: قاضی - روحانی
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1345 ش بجنورد خراسان شمالی ایران
ت ت ت: ؟
تاریخ و محل وفات: 30 خرداد 1399 ش بخارست رومانی +
ت ت و: 27 شوال 1441 ق - 19 ژوئن 2020 م
محل دفن: ؟


سوابق
+ رئیس دادگاه در مشهد خراسان رضوی ایران
+ سرپرستی دادسرای ارشاد ایران
+ سرپرستی دادسرای ناحیه یک تهران تهران ایران
+ بازپرس شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت تهران تهران ایران
+ بازپرس ویژه پرونده زمینهای کلاک لواسان تهران ایران
+ قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران تهران ایران
+ معاونت دادستان تهران تهران ایران در امور اقصادی و زمین خواری


غلامرضا منصوری در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 11:30
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص