درگذشت غلامرضا منصوری

صفحه غلامرضا منصوری

تاریخ رویداد: 30 خرداد 1399 ش
ت ت ر: 27 شوال 1441 ق - 19 ژوئن 2020 م
محل رویداد: بخارست رومانی
خبر در ایسنا (موجود نیست)
خبر در ایرنا (موجود نیست)


غلامرضا منصوری خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست رومانی به پایین پرتاب و خودکشی کرد.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 20 شهریور 1399, 20:29
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  آرشیو خبر