هادی شیرزاد

هادی شیرزاد
نام: هادی شیرزاد
نام انگلیسی: Hadi Shirzad
نوع فعالیت: پلیس
مدرک: دکترا
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران
+ رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی ایران


موارد همنام
؟


هادی شیرزاد در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 تیر 1399, 18:08
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص