چیر (صفحه راهنما)

چیر در این سایت به یکی از موارد زیر مربوط است:
+ روستای چیر با نام اصلی روستای چهر
+ پل چیر با نام اصلی پل چهر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 3 شهریور 1399, 19:53
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  صفحات راهنما 
کلمات کلیدی: