شقایق الله وردی (2)

شقایق الله وردی
نام: شقایق الله وردی
نام انگلیسی: Shaghayegh Allahverdi
نوع فعالیت: بازیگر - طراح صحنه - طراح لباس فیلم
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر فیلم
بندرعباس (1393)


طراح صحنه
سریال دختر گمشده (1397)


طراح لباس
سریال دختر گمشده (1397)


موارد همنام


شقایق الله وردی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 16 تیر 1399, 19:27
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص