شقایق الله وردی (2)

شقایق الله وردی

موارد همنام شقایق الله وردی - Shaghayegh Allahverdi

نام: شقایق الله وردی
نام انگلیسی: Shaghayegh Allahverdi
نوع فعالیت: بازیگر - طراح صحنه - طراح لباس فیلم
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر فیلم
بندرعباس (1393)


طراح صحنه
سریال دختر گمشده (1397)


طراح لباس
سریال دختر گمشده (1397)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 22:42
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص