حسن کریمی

حسن کریمی

موارد همنام حسن کریمی - Hasan Karimi - Hassan Karimi

نام: حسن کریمی
نام انگلیسی: Hasan Karimi - Hassan Karimi
نوع فعالیت: بازیگر - فیلمبردار - نورپرداز - دستیار فیلمبردار - دستیار نورپرداز - امور فنی فیلم
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1342 ش تهران تهران ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
نینوا (1362)
مهاجر (1368)
چشم شیشه ای (1369)
زیر درختان زیتون (1372)


فیلمبردار
بچه های بد (1379)
رقص در غبار (1381)
دختری در قفس (1381)
قدمگاه (1382)
به رنگ ارغوان (1383)
زاگرس (1384)
به نام پدر (1384)
به آهستگی (1384)
مصائب دوشیزه (1385)
آنکه دریا می رود (1385)
آفتاب بر همه یکسان می تابد (1385)
کنعان (1386)
زخم شانه حوا (1386)
دلخون (1387)
خیابان بیست و چهارم (1387)
یه جیب پر پول (1388)
ملاقات (1389)
شیش و بش (1389)
سیب و سلما (1389)
برف روی شیروانی داغ (1389)
یه وا (1395)
پشت دیوار سکوت (1395)
پسرکشی (1398)


دستیار فیلمبردار
دستفروش (1365)
پرنده کوچک خوشبختی (1366)
روز باشکوه (1367)
تا غروب (1367)
زیر بامهای شهر (1368)
رنو تهران - 29 (1369)
چون ابر در بهاران (1369)
مسافران (1370)
جیب برها به بهشت نمی روند (1370)
ایلیا، نقاش جوان (1370)
افسانه مه پلنگ (1370)
شکوه بازگشت (1371)
سایه های هجوم (1371)
زیر درختان زیتون (1372)
جنگ نفتکشها (1372)
تعقیب (1374)
پاتک (1374)
مرد آفتابی (1374)
شب روباه (1375)
روی خط مرگ (1375)
آژانس شیشه ای (1376)
مصائب شیرین (1377)
کمکم کن (1377)
پسر مریم (1377)
دستهای آلوده (1378)
دختران خورشید (1378)
مسافر ری (1379)
سگ کشی (1379)
بهشت از آن تو (1379)


نورپرداز
ماموریت (1365)


دستیار نورپرداز
افسانه مه پلنگ (1370)


امور فنی فیلم
ناخدا خورشید (1365)
یار در خانه (1366)
پاییزان (1366)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 22:41
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص