حسن کریمی (7)

حسن کریمی
نام: حسن کریمی
نام انگلیسی: Hasan Karimi - Hassan Karimi
نوع فعالیت: روحانی
مدرک: حوزوی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ رئیس اداره تبلیغات اسلامی خمین مرکزی ایران


موارد همنام


حسن کریمی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 21 تیر 1399, 12:03
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص