حسن کریمی (7)

حسن کریمی

موارد همنام حسن کریمی

نام: حسن کریمی
نام انگلیسی: Hasan Karimi - Hassan Karimi
نوع فعالیت: روحانی
مدرک: حوزوی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ رئیس اداره تبلیغات اسلامی خمین مرکزی ایران


حسن کریمی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 11:16
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص