حسن کریمی (9)

حسن کریمی

موارد همنام حسن کریمی

نام: شهید حسن کریمی
نام انگلیسی: Hasan Karimi - Hassan Karimi
نوع فعالیت: ؟
مدرک: کارشناسی مدیریت تربیتی
تاریخ و محل تولد: 10 شهریور 1318 ش نطنز اصفهان ایران
ت ت ت: 17 رجب 1358 ق - 2 سپتامبر 1939 م
تاریخ و محل وفات: 10 دی 1357 ش ورامین تهران ایران
ت ت و: 1 صفر 1399 ق - 31 دسامبر 1978 م
محل دفن: قطعه 21 گورستان بهشت زهرا تهران تهران ایران


سوابق
+ معلم سپاه دانش ایران
+ معلم در اصفهان اصفهان ایران


حسن کریمی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 11:16
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص