حسن کریمی (12)

حسن کریمی
نام: حسن کریمی
نام انگلیسی: Hasan Karimi - Hassan Karimi
نوع فعالیت: شاعر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 16 تیر 1369 ش ایران
ت ت ت: 14 ذی الحجه 1410 ق - 7 جولای 1990 م


موارد همنام


حسن کریمی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 23 تیر 1399, 12:05
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص