حسن کریمی (13)

حسن کریمی

موارد همنام حسن کریمی

نام: حسن کریمی
نام انگلیسی: Hasan Karimi - Hassan Karimi
نوع فعالیت: شاعر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 10 اسفند 1322 ش ایران
ت ت ت: 5 ربیع الاول 1363 ق - 1 مارس 1944 م


حسن کریمی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 11:10
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص