حسن کریمی قدوسی

حسن کریمی قدوسی

موارد همنام حسن کریمی

شهرت: حسن کریمی
شهرت انگلیسی: Hasan Karimi - Hassan Karimi
نام اصلی: حسن کریمی قدوسی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای ایران


حسن کریمی قدوسی در سایتهای دیگر
؟

تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 11:07
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی