پارمیس احمدیه

پارمیس احمدیه
نام: پارمیس احمدیه
نام انگلیسی: Parmis Ahmadieh
نوع فعالیت: عکاس
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


موارد همنام
؟


پارمیس احمدیه در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: امروز, 18:58
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص