غزاله محمدی

غزاله محمدی
نام: غزاله محمدی
نام انگلیسی: Ghazaleh Mohammadi
نوع فعالیت: بدنساز - بوکسور
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مربی بدنسازی


غزاله محمدی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 3 مهر 1399, 18:58
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص