مریم قدیمی

مریم قدیمی

موارد همنام مریم قدیمی

نام: مریم قدیمی
نام انگلیسی: Maryam Ghadimi
نوع فعالیت: بدنساز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مربی بدنسازی


مریم قدیمی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 3 مهر 1399, 18:56
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص