درگذشت داوود ملاح

صفحه داوود ملاح

تاریخ رویداد: تیر 1399 ش
ت ت ر: ذیقعده 1441 ق - جولای 2020 م
محل رویداد: ایران
خبر در ایسنا (موجود نیست)
خبر در ایرنا (موجود نیست)


داوود ملاح مربی بدنسازی و قهرمان بدنسازی، بر اثر ایست قلبی در تیر 1399 ش درگذشت.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 22 شهریور 1399, 20:21
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  آرشیو خبر