امیررضا مساجدی

امیررضا مساجدی
نام: امیررضا مساجدی
نام انگلیسی: Amirreza Masajedi
نوع فعالیت: شطرنج باز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


موارد همنام
؟


امیررضا مساجدی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 26 تیر 1399, 18:43
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص