امیررضا مساجدی

امیررضا مساجدی
نام: امیررضا مساجدی
نام انگلیسی: Amirreza Masajedi
نوع فعالیت: شطرنج باز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 22:12
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص