محمود نامی

محمود نامی

صفحه نقدهای محمود نامی

نام: محمود نامی
نام انگلیسی: Mahmoud Nami - Mahmood Nami
نوع فعالیت: نویسنده - منتقد فیلم
مدرک: کارشناسی ارشد روابط بین الملل
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


نویسنده
دیپلماسی رسانه ای
ایران شناسان فرانسوی
دیپلماسی و هنر سخنگویی
تذکره اسلام شناسان در فرانسه
مولفه های نظری کاربردی در صدور بیانیه سیاسی
روابط و همکاریهای فرهنگی میان ایران و مالزی


محمود نامی در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 3 مهر 1399, 18:24
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص