مجتبی گلستانی (2)

مجتبی گلستانی

موارد همنام مجتبی گلستانی

نام: مجتبی گلستانی
نام انگلیسی: Mojtaba Golestani
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند اهواز خوزستان ایران


مجتبی گلستانی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 3 مهر 1399, 18:25
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی