رضا استادی

رضا استادی
نام: رضا استادی
نام انگلیسی: Reza Ostadi
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
بیست و یک روز بعد (1395)


مدیر روابط عمومی
رسم عاشق کشی (1381)
مزرعه پدری (1382)
سریال یوسف پیامبر (1387)
صندلی خالی (1387)
ورود زنده ها ممنوع (1389)


موارد همنام


رضا استادی در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 8 مرداد 1399, 20:32
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص