مریم کریمی (4)

مریم کریمی

موارد همنام مریم کریمی - Maryam Karimi

نام: مریم کریمی
نام انگلیسی: Maryam Karimi
نوع فعالیت: ؟
مدرک: کارشناسی ارشد شیمی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ تدریس در مدارس تهران تهران ایران
+ تدریس شیمی در آموزشگاه های تهران تهران ایران
+ تدریس فیزیک در آموزشگاه های تهران تهران ایران
+ تدریس هندسه در آموزشگاه های تهران تهران ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 22:04
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی