مریم کریمی (5)

مریم کریمی

موارد همنام مریم کریمی - Maryam Karimi

نام: مریم کریمی
نام انگلیسی: Maryam Karimi
نوع فعالیت: ؟
مدرک: سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
تاریخ و محل تولد: 1363 ش ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ کارشناس GIS
+ کارشناس فتوگرامتری


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 22:03
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی متولد 1363 ش