موسی حسن وند قوجه بکلو

موسی حسن وند

صفحه نقدهای موسی حسن وند قوجه بکلو

شهرت: موسی حسن وند
شهرت انگلیسی: Mousa Hasan Vand - Mousa Hassan Vand - Moosa Hasan Vand - Moosa Hassan Vand
نام اصلی: موسی حسن وند قوجه بکلو
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: منتقد فیلم
مدرک: کارشناسی علوم سیاسی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


موارد همنام
؟


موسی حسن وند قوجه بکلو در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 12 مرداد 1399, 20:17
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص