موسی حسن وند قوجه بکلو

موسی حسن وند

صفحه نقدهای موسی حسن وند قوجه بکلو

شهرت: موسی حسن وند
شهرت انگلیسی: Mousa Hasan Vand - Mousa Hassan Vand - Moosa Hasan Vand - Moosa Hassan Vand
نام اصلی: موسی حسن وند قوجه بکلو
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: منتقد فیلم
مدرک: کارشناسی علوم سیاسی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 22:03
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص