مهدی کارگر (4)

مهدی کارگر
نام: مهدی کارگر
نام انگلیسی: Mehdi Kargar
نوع فعالیت: نماینده شورای شهر
مدرک: کارشناسی ارشد کشاورزی
تاریخ و محل تولد: 1359 ش ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ کارمند شهرداری چناران خراسان رضوی ایران
+ عضو شورای شهر چناران خراسان رضوی ایران
+ نائب رئیس شورای شهر چناران خراسان رضوی ایران


موارد همنام


مهدی کارگر در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 6 شهریور 1399, 18:47
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص