مهدی کارگر (4)

مهدی کارگر

موارد همنام مهدی کارگر - Mehdi Kargar

نام: مهدی کارگر
نام انگلیسی: Mehdi Kargar
نوع فعالیت: نماینده شورای شهر
مدرک: کارشناسی ارشد کشاورزی
تاریخ و محل تولد: 1359 ش ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ کارمند شهرداری چناران خراسان رضوی ایران
+ عضو شورای شهر چناران خراسان رضوی ایران
+ نائب رئیس شورای شهر چناران خراسان رضوی ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 20:19
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص