مهدی کارگر (5)

مهدی کارگر

موارد همنام مهدی کارگر - Mehdi Kargar

نام: مهدی کارگر
نام انگلیسی: Mehdi Kargar
نوع فعالیت: استاد دانشگاه
مدرک: دکترا
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 20:19
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص