مهدیا عابدی

مهدیا عابدی
نام: مهدیا عابدی
نام انگلیسی: Mahdia Abedi
نوع فعالیت: تهیه کننده
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تهیه کننده
برنامه آبان 2


مهدیا عابدی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 3 مهر 1399, 17:49
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص