پارمیدا قریشی

پارمیدا قریشی
نام: پارمیدا قریشی
نام انگلیسی: Parmida Ghoreishi
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


پارمیدا قریشی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 3 مهر 1399, 17:49
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی