آرتین شکریه زاده

آرتین شکریه زاده
نام: آرتین شکریه زاده
نام انگلیسی: Artin Shokriezade
نوع فعالیت: اسکی باز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 20:05
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص