پانته آ رعنایی

پانته آ رعنایی
نام: پانته آ رعنایی
نام انگلیسی: Pantea Ra'naei - Pantea Ranaei
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
تئاتر ننه شهرزاد در سرزمین عجایب (1398)


موارد همنام
؟


پانته آ رعنایی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 24 شهریور 1399, 19:40
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص