مهنوش تیمورزاده

مهنوش تیمورزاده
نام: مهنوش تیمورزاده
نام انگلیسی: Mehnoosh Teimoor Zadeh - Mehnoosh Teimour Zadeh - Mehnoush Teimoor Zadeh - Mehnoush Teimour Zadeh
نوع فعالیت: طراح لباس
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ موسس خانه مد ایران زمین تهران تهران ایران
+ مدیر خانه مد ایران زمین تهران تهران ایران
+ طراح لباس خانه مد ایران زمین تهران تهران ایران
+ کارآفرین برتر شهرستان شمیرانات تهران ایران 1396 ش
+ داور پنجمین نمایشگاه لباس عاشورایی 1399 ش


مهنوش تیمورزاده در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 3 مهر 1399, 17:41
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص